امین قدیم

شنیدی راه دارد دل به دل حس میکنم گاهی

164
27
(شنیدی دل به دل راه دارد حس می‌کنم گاهی)۲
(که او هم می‌کشد پای صریحش انتظارم را)۲

حسین آقام همه میرند تو میمونی برام...
****
(رخت عزتی از داغت
هر شب تو تنمون داریم

کم سینه میزنیم خیلی
حق به گردنمون داری)۲

(به سمتت میام سلامی هنوز)۲
ببینمت نبینمت چشامی هنوز

به فکر غم غلامی هنوز
(فدات بشم که تشنه‌ی مرامی هنوز)۲

(ای امام با مراما امام حسین)۲
به تو بهترین سلاما امام حسین

خدا میدونه خریدش ماها رو هم
(با دعای پیرغلاما امام حسین)۲

حسین...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش