محسن عراقی

شبا به یاد گنبدت پناه من تسبیح تربتت

446
15
شبا بیاد گنبدت
پناه من تسبیح تربتت

استخاره می‌کنم، میام حرم یانه!؟

ناگهون تسبیح پاره شد
آسمون پر از ستاره شد

هیچ‌کسی نمیدونه تو این شب طولانی
میام حرم یانه میام حرم یانه...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش