حاج سلیم موذن زاده

زینب زینب، زینب...

79103
2812
(زینب، زینب، زینب، کنز حیا زینب، کان وفا زینب
زینب، زینب، زینب، درد آشینا زینب، (غرق بلا زینب)2

(غم قهرمانی)2، (زهرا نیشانی)2
(ای روح با ایمان)2، (جانیم سنه قوربان)2)3

(زینب، زینب، زینب، کنز حیا زینب)2، کان وفا زینب
زینب، زینب، زینب، محبوبه جانان قرآنینه قوربان

(زینب، زینب، زینب، کنز حیا زینب، کان وفا زینب)2
زینب، زینب، زینب، درد آشینا زینب، غرق بلا زینب

(غم قهرمانی)2، (زهرا نیشانی)2
(ای روح با ایمان)2، (جانیم سنه قوربان)2

زینب، زینب، زینب، شمشیر دو پهلو دان، برنده بیان زینب
زینب، زینب، زینب، قارداش باشونین اوستونده زولفی آراران زینب

زینب، زینب، زینب، صحرای مصیبت ده، غمنن قوجالان زینب
زینب، زینب، زینب، قارداش باشونین قانی، زولفینده حنا زینب

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش