جعفر شعبان خمسه

ذکر مصیبت عطش طفلان امام حسین

2994
20
طفلان همه صف بستند، در خیمه ثارالله
پژمرده شده دیگر، گل‌های رسول الله

«از سوز تشنگی این شیرُخواره
دست و پا می‌زد در گاهُ واره»

مانده به روی دستم، این کودک عطشانم
این غنچه‌ی خونینم، آتش زده بر جانم
«از سوز تشنگی این شیرُخواره
دست و پا می‌زد در گاهُ واره»

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش