سایر ذاکرین

دنیا همه هیچ

3948
91
دنیا همه هیچ
اهل دنیا همه هیچ
الا حسین، الا حسین

دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
الا حسین، الا حسین

با من بگو ای سینه‌زن
دنیا همه هیچ ...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش