حاج محمود کریمی

در حضور اهل بیت عباس می آموخت اینكه

851
16
در حضور اهل بیت عباس می آموخت اینكه
من دو زانو با ادب پایین سفره می نشینم

قد كشید عباس با شیر من و نان امامت
نان خوشبویی كه خورد از دست شاهنشاه دینم

خرده نان مانده از آن سفره را دادم به عالم
عالمی حاجت گرفت از سفره ی ام البنینم

هر زمان دلگیر بود از غم، حسینم، گفت مادر
اول صبح آمدم عباس را اول ببینم

تا علیِ اكبر و قاسم به من گفتند مادر
در دلم گفتم كه اكنون واقعاً امّ البنینم

من رعیت بودم و سلطان عالم با نگاهی
برد من را و پس از آن ساكن خاك گلینم

گریه كردم پا به پای زینب اما پاك كردم
اشك او با معجر خود اشك خود با آستینم

من كجا و مادری كردن برای آل عصمت
عذر خدمت دارم و از روی زهرا شرمگینم

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش