حسین عینی فرد

درده درماندی اباالفضل

6392
96
(درده درماندی اباالفضل
شاه مرداندی اباالفضل

بیلسن دارو نداریم
سنه قرباندی اباالفضل)۲

ذکر بارون رقیه(۲)
به تنم جون رقیه

دونه دونه درد من رو
تنها می‌دونه رقیه

منه ایماندی رقیه(۲)
جسمیه جاندی رقیه
جانیمه جاندی رقیه

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش