وحید شکری

جان جانانه حسن

10649
196
جان حسین جانان حسن
دین حسین ایمان حسن
تا ابد هرچه کریم است به قربان حسن
روح حسین ریحان حسن
شاه حسین سلطان حسن
تا ابد هرچه کریم است به قربان حسن
دنیا هنوز قشنگیاشو داره
امام حسن جزو قشنگیاشه
یه روز میاد حریمشو میسازیم
قشنگ تر از این چی میتونه باشه
باب القاسم چقدر دیدنیه
تربت صحنش بوسیدنیه
عربستان تو نقشه ها میشه
شبه جزیره ی حسنیه
یا حسن مولانا حسن

دستمو دامان حسن
سفره ی احسان حسن
تا ابد هرچه کریم است به قربان حسن
معرکه در دام حسن
غرش شیران حسن
تا ابد هرچه کریم است به قربان حسن
اومدی میدون و رجز که خوندی
معلوم شده کی مرد و کی نامرد
ضربه ی آخر و رزم قشنگت
جنگ جمل رو جنگ جمیل کرد
طلحه و زبیر افتادن به پاش
غالب میدانه بانگ صداش
شتر و هی کرد تا بفهمونه
فلانی ارزش زدن نداشت
یا حسن مولانا حسن

باطن قرآن علی
عشق بی پایان علی
تا ابد هرچه خلیفه‌ست به قربان علی
برتر از احسانه علی
مستم از پیمانه علی
تا ابد هرچه خلیفه‌ست به قربان علی
تموم انبیا نجف مقیمند
که باده از جام علی گرفتند
اره درسته علی از اذان نیست
اذان را از نام علی گرفتند
من الازل اول و آخری
الی الابد باطن و ظاهری
نفر اول هر غزوه ای
تو فلانی نیستی که در بری
یا علی مولانا علی

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش