حسین ستوده

جار زدن نداره

6332
189
(جار زدن نداره
بیچاره است اونی‌که امام حسن نداره) ۲
هیچ جا وطن نمیشه
کل عالم رو جمع کنن امام حسن نمیشه

ماه روشن شبای دلم
ای خاک تو انتهای دلم
روزی نیست که اسمتو نبرم
(آقای دوشنبه‌های دلم) ۲

بیا عطا رو ببین، قبلۀ ما رو ببین
خیره شو تو چشم امام حسن خدا رو ببین
همین‌که تیغ حسن، در اومد از تو غلاف
به دست و پا افتادنِ شترسوارو ببین

اگه حرم نداره
اما هیچکی مثل حسن کرم نداره
به قدری دلنشینه
کل عالم دور سفرۀ امام حسن می‌شینه

تو سینم یه صحنِ جای دلم
اسمت رو میگه صدای دلم
روزی نیست که اسمتو نبرم
آقای دوشنبه‌های دلم

ته مرامه حسن، علی الدوامه حسن
من ایستاده می‌میرم به احترام حسن
تمام عزت من فقط همینه و بس
علی امام من است و منم غلام حسن

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش