امیر کرمانشاهی

تو شأنِ آیه‌آیه‌ی قرآنی

1073
32
تو شأنِ آیه‌آیه‌ی قرآنی
مسلمانَت شد راهبِ نَصرانی
به أینَ المُسلِمُ به أینَ الهانی
به‌پا کرده عشق عجب طوفانی
ندارم من عشقی به‌جز تو والله

اباعبدالله، یا اباعبدالله...

*****

فدای آن‌که گفت حسینُ مِنّی
شوَم بعد از مرگم به تو الحِقنی
شدیم از عشّاقِ تو در هر سِنّی
و فی قلبی حُبُّ الحسینُ زِدنی
رسَد روزیِ عالَم از این درگاه

اباعبدالله، یا اباعبدالله...

*****

چنان گریه بَر تو فضیلت دارد
غلامَت هر کس شد هویّت دارد
زمین بَر عشقَت محوریّت دارد
تو عشقی هستی که حقیقت دارد
نرفتم راهی را به‌غیر از این راه

اباعبدالله، یا اعبدالله...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش