وحید شکری

تعصب کش اربابیم اباالفضل پدر آبی

6770
139
تعصب کش اربابی، ابالفضل پدر آبی
عجب ماه جهان‌تابی، عجب چهره‌ی جذابی

آهای آقای احساس
میگن پرچم تو حتی تو ارمنیا بالاس

آهای دستگیر بی دست
آهای اونی که شونه‌هات فقط جای رقیه است

از بس چهره‌ت جذابه قمر
تو عرش معلی عکست قاب قمر

رقیه تو آغوشت می‌خوابه قمر
عالم به علی می‌نازه، مولا به قمر

اونایی که زمین خوردن
فقط اسم تو رو بردن
تعجب نداره ارمنیام رو به تو آوردن

آهای ماه عشیره
سرِ ساله گدا اومده روزیشو بگیره

آهای جونِ رقیه
تا بغلت باشه زمین نمی‌مونه رقیه

نام ما شور مبر
نزد من از عشق مگو
عشق دیریست که در پیچ و خم عباس است

مستم مستِ چشمای قمر
رزق عالمیُ میده دستای قمر

قربون مشک حرمِ زیبای قمر
جنت رو زدن به نام آقای قمر

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش