حامد خمسه

بود امیدم مرا یاری كنی

2378
15
بود امیدم مرا یاری كنی
سال ها بهرم علمداری كنی

ای دریغا شد امیدم نا امید
بی برادر گشتم و پشتم خمید

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش