وحید شکری

انت منی بمنزلته‌ هارون

50241
1032
انت منی بمنزله هارون
ای تنها جانشین رسول الله
بین اصحاب کی بوده به غیر از تو
در هر عرصه امین رسول الله

پس از غیاب تو در غزوه‌ی تبوک
فتنه علم شد از دل مدینه
گفته نبی دلیل غیبت تو رو
نصّ حدیث منزلت همینه

علی علی قائدالبرره حیدر
قاصم الکفره حیدر
قاتل الفجره علی علی
علی علی قاطع النظر
حیدر رازق البشر
حیدر صانع القمر
علی علی
اشهد ان علی ولی الله

انت منی بمنزله هارون
پرچمدار و وصی رسول الله
هر جا حتی به شعب ابی طالب
همراه بی کسیه رسول الله

برادرانه تو در لیله المبیت
رفتی به جای بستر پیمبر
بین خلائق غیر تو کی سزاست
به همسریه دختر پیمبر

علی علی یا ابالحسن
حیدر رافع المحن
حیدر غالب الفتن
علی علی
علی علی مالک العدن
حیدر شارع السنن
حیدر سابغ المنن
علی علی
اشهد ان علیا ولی الله

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش