محمد فصولی

این مناجاتِ دل من با خداست

1415
4
(اللهم عجل لولیک الفرج)4
****

این مناجاتِ دل من با خداست
ذکر من هر لحظه هر دم این دعاست

کِی خدا خونخواه آل الله کجاست
این نوا آید زِ دشتِ نینوا

(اللهم عجل لولیک الفرج)4
***

زاده‌ی زهرا شده یک سر غریب
بعد عون و عابس و حُر و شَبیب

در دل غربت شد آن مولا خطیب
بود این نغمه‌ی شاه شهدا

(اللهم عجل لولیک الفرج)4
***

بود این جمله عزیزِ فاطمه
به لب سقا کنارِ علقمه

چون زمین افتاد کردیم زمزمه
می‌نوشت آن دست از پیکر جدا

(اللهم عجل لولیک الفرج)4
***

با سه شعبه چون شد اصغر روبه‌رو
تیر وقتی شد هدف بر آن گلو

با پدر می‌کرد این سان گفت و گو
می‌رسید از حنجرِ پاره ندا

(اللهم عجل لولیک الفرج)4
***

چون به مقتل شاه مظلومان فتاد
سر به خاک کربلا چون می‌نهاد

زیر تیغ شمر آوایی بداد
از گلوی شاه آمد این صدا

(اللهم عجل لولیک الفرج)4
***

روی تل زینب چو مقتل را بدید
پا برهنه سوی دلدارش دوید

شمرِ دون موی حسین را می‌کشید
تا زمین می‌خورد می‌کرد این دعا

(اللهم عجل لولیک الفرج)4
***

دختران حیدر و نامحرمان
تازیانه خوردنِ آن کودکان

روی نیلیِ رقیه هر زمان
می‌نماید شکوه بهرت مهدیا

(اللهم عجل لولیک الفرج)4
***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش