وحید شکری

عالمه علیمه فاضله رشیده

2030
36
عالمه علیمه فاضله رشیده
وقت خطبه‌های حیدری رسیده

دستای خداوند، با دقت و عزت
بانویی به نام زینب آفریده

تاریخ از این مقام و شوکت
خم شد به احترام زینب

اندازه‌ی ذوالفقار مولاست
بُرَندگی کلام زینب

خطبه سلاح و شمشیر زینب
دشمن شده تحت تسخیر زینب

جانم به صوت تکبیر زینب
کوفه شده مات تدبیر زینب

صاحب وقاره، کوه استواره
خطبه‌هاش شبیه، لحن ذوالفقاره

امان از اون روزی، که خونش بجوشه
محاله که زینب، دست رو دست بزاره

جانم به این شجاعت تو
مرحبا به این شهامت تو

کل شهر کوفه گرد و خاکه
طوفان شده از قیامت تو

عمه‌جان...

چادر حجاب و ارکان زینب
عالم همه تحت فرمان زینب

از این شکوه و از این جلالت
گشته مسیحی مسلمان زینب

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش