حنیف طاهری

شده امشب دیونه دیونه

3550
14
شده امشب دیوونه دیوونه، باز دوباره همه دنیا
پر پرواز گرفته گرفته، این دلِ مجنون و شیدا

غوغا غوغا غوغا، شده باز هر جایی
اومد اومد اومد، قمرِ زهرایی

شد دلِ دیوونه، مهمونه میخونه
می‌سازه دنیا رو، باز امشب پیمونه

شد اذنِ دُخولِ میخونه، یا امامِ هادی
کارِ این دل‌های دیوونه، با امامِ هادی

آقاجان،‌ آقاجان،‌‌ آقاجان، یا امامِ هادی(۳)

کارِ اهلِ دو عالم، دو عالم، شده گداییِ زهرا
با دوباره رسیده، رسیده، یک علی از آسمونا

جورِ جورِ جورِ، باز بساطِ شادی
مستم مستم مستم، از نگاهِ هادی

کوریِ چشمایِ، دشمنِ این آقا
شد قلبم سامِرا، تا دنیا هست دنیا

ای شورِ شب‌هایِ رؤیایی، یا امامِ هادی
من هستم بنده تو آقایی، یا امامِ هادی

آقاجان، آقاجان، آقاجان، یا امامِ هادی(۳)

شبِ عیده دوباره دوباره، حاجتِ من رو روا کن
تا مُحرم دلم رو دلم رو، زائرِ کرب و بلا کن

آقا، آقا، آقا، مِهر تو تقدیرم
دریا، دریا، دریا،‌ بی تو من می‌میرم

هستیِ دنیا و قبله‌ی ایمانی
تو نورِ چشمایِ سلطانِ ایرانی

رؤیامی،‌ آقامی،‌ لیلامی، یا امامِ هادی
تو همه کاره‌ی دنیامی، یا امامِ هادی

آقاجان، آقاجان، آقاجان، یا امامِ هادی(۳)

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش