وحید شکری

زینت مولایی و زینت زهرا زینب

8894
176
زینت مولایی و زینت زهرا زینب ...
فضائلت بی پایان ، چو ریگ صحرا زینب ...
تو زائر شب گرد قبر رسول الله ای ...
به مدح تو نازل شد ، سوره ی اسرا زینب ...
مرد همسایه ندیده حتی سایه ات رو ...
مگه میشه این قضیه رو فراموش کرد ...
تو روایت اومده جلوی پای تو حتی ...
مولا شمع قبرستونو خاموش کرد ...
حجاب زینبه ...
آفتاب در پس سحاب زینبه ...
قهرمان کربلا جواب زینبه ...
دختر علی ابوتراب زینبه ...
نجیب زینبه ...
بر تمام اهل بیت طبیب زینبه ...
در مصیبت و بلا شکیب زینبه ...
مثل زهرا مادرش خطیبه ...
یا زینب مدد ، یا زینب ...

*****
مفسر قرآنی ، به صد مُجَلد زینب ...
به دست تو دین احیا شده مجدد زینب ...
اگر در عاشورا تو نرفتی میدان جنگ ...
به جای تو جنگیدن ، عون و محمد زینب ...
خم به ابروهای تو نیومده گرچه ...
با مصیبتای سختی زندگی کردی ...
گرم نافله شدی تو شام عاشورا ...
بین خیمه های سوخته بندگی کردی ...
عمه جان ، یا زینب جونم فدات ...
صبوره زینب ...
حتی بین قتلگاه شکور زینبه ...
سد راه دشمن شرور زینبه ...
صاحب قصائص قطور زینبه ...
وقار زینبه ...
محکم و قوی و استوار زینبه ...
اون که جمعیتو زد کنار زینبه ...
اسم جاودان و ماندگار زینبه ...
یا زینب ، مدد یا زینب ...

*****
به کوفه رفتی مثل شهاب ثاقب زینب ...
نماز وحشت شده به اهالی واجب زینب ...
پس از بیان خطبه ات به وسعت یک تاریخ ...
مفتضح و رسوا شد یزید غاصب زینب ...
رو به جمعیت همین که اُسْكُتُوا گفتی ‌...
زنگ اشتران سریعا از نفس افتاد ...
پیش چشم مردم و کنیزکان خود ...
مرد و زنده شد یزید ، دوباره پس افتاد ...
فهمیم زینبه ...
در تمام کربلا سهیم زینبه ...
بعد حضرت قمر ، زعیم زینبه ...
بانوی معظم و فخیم زینبه ...
به نام زینبه ...
نقطه ی شروع این قیام زینبه ...
عامل سقوط و انهدام زینبه ...
جا داره اگر بگیم امام زینبه ...
یا زینب مدد یا زینب ...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش