کربلایی نریمان پناهی

رو دوشم درد ماتم بود

3715
39
رو دوشم درد و ماتم بود
روز و شب غصه می‌خوردم

تو گودال تا زمین خوردی
تو خیمه من زمین خوردم

آتیش عشق تو داداش
تو سینم شعله ور میشه

رفتی و بعد تو داره
عمرم با گریه سر میشه

جنجاله پسر فاطمه تو گوداله
جنجاله میرسه صدای آه و ناله

جنجاله زیر سم اسب تنش پا ماله
پاشو ای مرهم دردم

خواهرت بی تو میمیره
رو تنت فقط جای

نیزه و تیغ شمشیره
من موندم با کوه درد

تو رفتی با تن بی سر
من مردم وقتی که دیدم

تو دست قاتلت خنجر
غوغا شد، توی قتلگاه چقدر بلوا شد

غوغا شد، سر پیراهن تو دعوا شد
غوغا شد، پای حرمله به خیمه وا شد

***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش