میثم مطیعی

دگر دل ما به جز حرمت منزل ندارد

1752
7
دگر دلِ ما به جز حرمت منزل ندارد
که موجِ غمت به جز دلِ ما ساحل ندارد

دلدارِ دیگر این دل ندارد
پناهِ دلِ ما ضریحت

قرارِ دلِ ما زیارت
سرور دلِ ما حسین و

بهارِ دلِ ما شهادت
(قرارِ دلم یابن زهرا) 4

***
اگر برود، سرم نرود از سر هوایت

کجا روم ار رهم ندهی در کربلایت
می‌آیم آخر تا خیمه‌هایت

سرِ رهِ دیگر ندارم
به غمِ تو دل می‌سپارم

تویی همه شوق و امیدم
تویی همه دار و ندارم

(قرارِ دلم یابن زهرا) 4
***

خوشا که دلم که آب و گِلم وقف حسین است
بگو به همه که مرشد من پیرِ خمین است

پیرِ خمین است، پیرِ خمین است
دیوانۀ عشقِ حسینیم

فدایی امرِ ولایت
کرب‌وبلایی‌ها ندارند

عاقبتی غیر از شهادت
(امیر دلِ من، حسین جان) 4

***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش