عباس طهماسب پور

برکاته صلواته که دلم باز زائر عتباته

2121
41
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وآلِ مُحَمَّد
سرمشقِ حسینه، تمثالِ محمّد
تو نجف بگردید، دنبال محمّد

(من گدای محمّدم.. خاکِ پای محمّدم)۲
(من گدایِ، خاکِ پایِ، بچه‌های محمّدم)۲

برکاتِ صلواتِ که دلم باز زائر عتباته...
*******
نور عِینه عالمینه
همه عشقش، خنده‌ی حَسنینه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وآلِ مُحَمَّد
از فاطمه پیداست، تمثال محمّد
ما حیدری باشیم، خوشحال محمّد

(من گدای محمّدم.. خاکِ پای محمّدم)۲
(من گدایِ، خاکِ پایِ، بچه‌های محمّدم)۲

برکاتِ صلواتِ که دلم باز زائر عتباته...
*******
دو تا میلاد، مبارک باد
خدا با هم، مِهر و ماه رو فرستاد
برکاتِ صلواتِ که دلم باز زائر عتباته...

صلَّ الله و عَلی، امامِ صادق
با کلام صادق، هر کی آشنا شد، شد غلام صادق
ما حسینی هستم تو مرامِ صادق

(جعفر بن‌ محمدی.. مرجعی و مقلَّدی)۲
(یابن الزهرا، یابن الزهرا، یابن الزهرا خوش اومدی)۲

برکاتِ صلواتِ که دلم باز زائر عتباته...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش