حاج حسن جمالی

با عصا می‌زندنت

1615
27
با عصا می‌زدنِت، از جفا می‌زدنت
پیرمردا همگی با عصا می‌زدنت

في سبیل الله، تو رو تشنه کشتنت ابی عبدالله
همه دوره کردنت ابی عبدالله

في سبیل الله
یه سپاه می‌زدنت ابی عبدالله

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش