حسین سیب سرخی

با تو زندگی میکنم حسین

7178
122
(با تو زندگی می‌کنم حسین
هرکاری بگی می‌کنم حسین
من پیش تو و پیش مادرت
دارم بندگی می‌کنم حسین)2

(نوشته خدا رو قلبم
امیری حسین)2
تویی که همش دستم رو
می‌گیری حسین
همه اگه رفتن اما
تو از پیش من
نمیری حسین

تو جان منی
جهان منی
تو جان من و جهان منی
تو زمزمه‌ی همیشگیِ اذان منی

(با تو زندگی می‌کنم حسین
هرکاری بگی می‌کنم حسین
من پیش تو و پیش مادرت
دارم بندگی می‌کنم حسین)2

نوشته خدا رو قلبم
امیری حسین
تویی که همش دستم رو
می‌گیری حسین
همه اگه رفتن اما
تو از پیش من
نمی‌ری حسین

تو جان منی
جهان منی
تو جان من و جهان منی
تو زمزمه‌ی همیشگیِ اذان منی

(با تو زندگی می‌کنم حسین)2
هرکاری بگی می‌کنم حسین
من پیش تو و پیش مادرت
(دارم بندگی می‌کنم حسین)2
(یاباعبدلله حسین)7

تو ثانیه‌هام جاریه
عنایت تو
واسم شب قدره حسِ
زیارت تو
میام و میرم تو هیئت
امید منه
شفاعت تو

تو راز منی
نیاز منی
تو راز من و نیاز منی
قیام منی
قعود منی
نماز منی

بی‌تو بار غم می‌کشم حسین
حسرت حرم می‌کشم حسین
روز محشرم زیر پرچمت
(رو دوشم علم می‌کشم حسین)2

فدای علمدار تو
خدای ادب
بیا و برا پابوست
منم بطلب
می‌خوام که سرم مردونه
بیفته به پات
شبیه وهب

(تو ماه منی
پناه منی)2
همیشه میگم
تو هر سخنی
تو شاه منی

(تو سوز و نوای منی حسین)2
تو درد و دوای منی حسین
خون‌م رو می‌ریزم به پای تو
تو خون خدای منی حسین

(نوشته خدا رو قلبم
امیری حسین)2
تویی که همش دستم رو
می‌گیری حسین
همه اگه رفتن اما
تو از پیش من
نمیری حسین

تو جان منی
جهان منی
تو جان من و جهان منی
تو زمزمه‌ی همیشگیِ اذان منی

با تو زندگی می‌کنم حسین
هرکاری بگی می‌کنم حسین
من پیش تو و پیش مادرت
دارم بندگی می‌کنم
حسین

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش