خیز و جامه نیلی کن

24658
615
خیز و جامه نیلی کن، روزگار ماتم شد
دور عاشقان آمد، نوبت محرم شد

پای خونِ دل وا کن، دست موج پیدا کن
رو به سوی دریا کن، ساحلی فراهم شد

خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد
دور عاشقان آمد نوبت محرم شد

گریه کن گلاب افشان گل به خاک می‌افتد
باد مهرگان آمد قامت علی خم شد

نبض جاده بیدار از، بوی خون خورشید است
کوفه رفتن مسلم گوییا مُسَلَم شد

ماه خون گواه آمد، جوشِ اشک و آه آمد
رایت سیاه آمد، کربلا مجسم شد

گریه کن گلاب افشان، گل به خاک می‌افتد
باد مهرگان آمد قامت علی خم شد

هرکه رو به دریا کرد، آبروی ساحل شد
خنده را ز خاطر برد، آن‌که گریه محرم شد

تشنه اضطراب آورد، آب می‌شود عباس
گو فرات خیبر شد، مرتضی مصمم شد

نوبت حسین آمد، کاورد به میدان رو
نُه فلک به جوش آمد، منقلب دو عالم شد

خاک شعله پوش آمد، چرخ در خروش آمد
آسمان به جوش آمد، کشته اسم اعظم شد

بر سر از غم زهرا، خاک می‌کند مریم
با مصیبت خاتم، تازه داغِ آدم شد

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش