وحید شکری

خیبر و خندق و صفین و احد را دیدیم

4885
91
خیبر و خندق و صفین و احد را دیدیم
و زمین خوردنِ عمر عبدود را دیدیم

دست ما نیست اگر سجده به ایوان کردیم
ما در آیینه‌ی این مرد، خدا را دیدیم

علت باران و طوفان و شأن الرحمن
و قرآن و میزان و برهان و جانان حیدر

ای شه مردان ای بلاگردان
صاحب ایوان شأن تو قرآن

دلبرم حیدر، سرورم حیدر
رهبرم حیدر من غلام غلام قنبرم حیدر

شهریاری و جهانداری و بی مانندی
با دو انگشت در از قلعه‌ی خیبر کندی

بی زره میروی و معرکه میگردانی
داد از آن دم که تو سربند به سر میبندی

(خواجه‌ی لولاک و مافوق ادراک و
بی باک چالاک و محشر حیدر)۲

ای ید بیضا ناجی موسی
منجی نوح و نفس عیسی

مرد نام آور واقعاً محشر
زینت منبر من غلام غلام قنبرم حیدر

حیدر...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش