حاج محمود کریمی

ای امیر المؤمنین را یار یا ام البنین

3167
102
ای امیر المؤمنین را یار یا ام البنین
ای سراپا پاکی وایثار یا ام البنین

مکتب تو مهربانی اسوه ی تو فاطمه
داری از او همچنان آثار یا ام البنین

دامنت عباس پرور همسرت مولا علی
مرتضی خو فاطمه رفتار یا ام البنین

بهر فرزندان زهرا بعد زهرا مادری
علی است تو را یار یا ام البنین

از تو برد عباس میراث عشق و وفا
چهار فرزند تو در صحرای سرخ کربلا

چهار شیر بیشه ی پیکار یا ام البنین
چهار فرزند شیرت گشت تقدیم حسین

در زمین کربلا هر چهار یا ام البنین
***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش